Offentlig godkjent

Drammen Renholdspartner AS er en offentlig godkjent renholdsbedrift.

Offentlig godkjent

Drammen Renholdspartner AS er et offentlig godkjent renholdsbedrift.

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Forskriften slår også fast at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Krav til godkjenning

Virksomheten må legge frem dokumentasjon på at de:

- er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste- oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg slik arbeidsmiljøloven stiller krav om- har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade- har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav- oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter