Miljø

 Våre rengjøringsmidler er nøye utvalgt med tanke på miljøet 

Vi tenker på miljøet

Drammen renholdspartner AS er ikke i tvil om at det finnes mange gode grunner for at bedrifter jobber aktivt med å redusere sin belastning på miljøet. Ikke minst kommer spørsmålet om lønnsomhet inn i bildet. Vår erfaring er at miljøtiltak, både interne og eksterne, er noe ”alle” blir mer og mer opptatt av. Vi ser at de miljøtiltakene vi gjør gir oss en stor fordel når det kommer til valg av både leverandør, kunde eller arbeidsplass.

Miljøstyring er altså et redskap til bruk for å redusere bedrifters negative innvirkning på både arbeidsmiljøet og det ytre miljøet. Det går ut på at en bedrift formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så deretter å styre aktiviteter, produkter og tjenester slik at målene blir nådd.
Som team går vi inn for gjenbruk, gjenvinning og kildesortering. Vi er innstilt på å redusere papiravfall ved å digitalisere det vi kan, herav inspeksjonsrapporter, intern og ekstern korrespondanse, tilbudsbrev, markedsføringsprodukter og fakturaer.
Våre rengjøringsmidler er nøye utvalgte, basert på at de skal være trygge både for våre renholdere og for miljøet. Vi bruker blant annet doseringskapsler, noe som hindrer overflødig bruk av kjemikalier.

Kontakt oss