Om oss

Firmaet har en multikulturell profil og ansatte med høy kompetanse innen renholdsfaget.

Vår visjon

Vi skal være en totalleverandør av renholdstjenester på et høyt hygienisk nivå for næringslivet og privatmarkedet. Vi skal skille oss positivt ut i markedet for renholdstjenester. Vi skal være best på kvalitet og servicenivå i markedet for renholdstjenester. Vår visjon på rengjøring er at vi ikke skal bli størst. Vår uttalte visjon er at vi skal bli best på renholdstjenester.

Mange års erfaring

Drammen renholdspartner ble startet i 1999, og har siden da etablert seg som Drammens lokale renholds alternativ. Firmaet har en multikulturell profil og ansatte med høy kompetanse innen renholdsfaget.

Konkurransedyktige renholdstjenester

Vi driver renholdsvirksomhet for private og næringsliv i hele buskerud og omegn. Med oss kan dere forvente moderne og konkurransedyktige renholdstjenester.

Kompetanse

Riktig renhold er en viktig helse og trivselsfaktor, samtidig som det øker arbeidsgleden. Drammen Renholdspartner har nødvendig kompetanse og erfaring innen alle typer renhold.Selskapets ledelse og de ansatte har lang og allsidig erfaring innen rengjøringsfaget.

Renholdsplan

På bakgrunn av befaring av deres lokaler og opplysninger fra dere, utarbeider vi et behovstilpasset renholdsopplegg.Vi disponerer alt av nødvendig utstyr og maskiner som kreves for den type arbeidsoppdrag. Arbeidet kan utføres både på dag, kveld, natt og helg.

Vi tenker på miljøet

Drammen renholdspartner AS er ikke i tvil om at det finnes mange gode grunner for at bedrifter jobber aktivt med å redusere sin belastning på miljøet. Ikke minst kommer spørsmålet om lønnsomhet inn i bildet. Vår erfaring er at miljøtiltak, både interne og eksterne, er noe ”alle” blir mer og mer opptatt av. Vi ser at de miljøtiltakene vi gjør gir oss en stor fordel når det kommer til valg av både leverandør, kunde eller arbeidsplass.

Les mer